Regulamin

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy Tegonieznosisz zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.tegonieznosisz.pl.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.tegonieznosisz.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia:
  1. W przypadku składanego zamówienia płatnego przy odbiorze, realizacja rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta potwierdzeniem złożonego zamówienia.
  2. Wealizacja zamówienia płatnego z góry (przelew oraz płatność kartą) rozpoczyna się w chwili autoryzacji płatności.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem bądź informacją telefoniczną.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Paragon wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem kontakt@tegonieznosisz.pl lub telefonicznie pod numerem 530888961 od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-18:00 oraz w soboty od godz. 11:00-15:00.
 9. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie tegonieznosisz.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 10. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Wszystkie towary przecenione pochodzą z poprzednich kolekcji. Oferta cenowa na wszystkie towary objęte promocją trwa do wyczerpania zapasów.

Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
  1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
   1. kurier , przewidywany czas dostawy 1-3 dni roboczych
 1.  Sposoby i czas dostawy w Unii Europejskiej:
 2.  kurier Siódemka, przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  2. kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia paragonu,
  3. przelewem bankowym na konto sklepu,
 2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane tylko kartą kredytową.

Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  1. wad fabrycznych,
  2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
  3. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adresem sklepu:  4frx ul. Gdańska 22 85-007 Bydgoszcz  Do odsyłanego towaru należy dołączyć specyfikację wraz z wypełnioną częścią „reklamacja”.  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 2. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Płyty CD, płyty DVD.
 2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim specyfikacją z wypełnioną częścią „zwrot”.
 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty uwzględnionej na paragonie. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a tegonieznosisz.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką specyfikacji i paragonu.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.tegonieznosisz.pl.